Az esetet, amelyet szemléltetni kívánok, egy valós történet alapozza meg, természetesen nevek és egyéb információk nélkül. A megértéshez elegendő lesz maga a történet, és hiszem, hogy sokan magukra ismernek.

A történet: Egy házaspár férfi tagjának a problémája az volt, hogy szereti a feleségét, de mégis mindig megcsalja. Megcsalta már a kezdetektől és most is. Pedig szereti. A kérdés az, mit csináljunk?

 

     I. TUDATÁLLAPOT

 

Ez a tudati szint az átlag hozzáállást mutatja. Ebben a helyzetben történik az, hogy egyáltalán elkezdjük a problémát felismerni és önvallóan magunkra tekinteni. Itt szoktunk a barátoktól, ismerősöktől esetlegesen tanácsot kérni, vagy beszélgetni ezekről. Ám nagyon fontos, hogy ezen a tudati szinten megoldásra ne várjunk, továbbá az önvalláson kívül itt más megoldó programok nem futnak.

Akkor mi van ezen a megértési szinten? Fontos, hogy ezen a szinten legalább beismerjük a problémát. Már nem elhárítjuk a tetteinket, nem próbáljuk titkolni, vagy esetlegesen nem áll fent a „bort iszik, vizet prédikál” szindróma, azaz azt mondja, hogy Ő őszinte ember, holott minden megcsalás pillanatában minimum 3 embernek hazudik. Elismeri, hogy olyan tettet hajt végre, amelynek van következménye, megtörténik az ÖNVALLÁS pillanatában a felelősség vállalásra az igény. Ez a jó oldala ennek a tudat szintnek. Amire viszont figyelni kell!

Az átlagember önvallási pillanatában nem biztos, hogy megoldást keres, vagy ha igen sok esetben olyan megoldásokat keres, amiket lehetetlen kivitelezni (pl: hülye voltam, bár visszacsinálhatnám. Szeretném, hogy ne derüljön ki, ígérem megváltozom..stb). Illetve megoldásai nélkülöznek minden valódi gyökér keresést. Tehát ahhoz, hogy maga a tünet ne álljon fent, (tehát ne akarjon megcsalni, ne engedje a vágynak nevezett programot eluralkodni magán) mélyebb rétegeket ezen a szinten sokszor nem akarnak feltárni. Így maradnak a társadalomból belénk ivódott közmegegyezésen alapuló látszat megoldások (pl: amiről nem tud, az nem fáj), de legtöbbször a lelkiismeret-furdalás kínjai alatt a menekülés fázisa. Tehát lebukik, bevallja és elválik.

Mivel ezen a tudat szinten csak és kizárólag a társadalmi programok, a feltáratlan szülői minták, illetve az egyéni tapasztalatokból szerzett sérülések hatnak, mindezek persze tudattalanul, fel nem dolgozva és nem tudatosítva, így egyértelmű, hogy főhősünk el is válhat, de magával viszi az összes programját, tehát újra-és újra beleesik ebbe a szituációba, amíg a gyökerét el nem kezdi feltárni.

Óvva intenék mindenkit attól, hogy ezen a szinten mindenféle jóbaráti tanácsnak adjon utat önmagában, de attól is, hogy kontárokhoz rohanjunk, mindössze azért, hogy meg tudjuk mi vár ránk. A pszichológiának is van matekja, ami ebben az esetben egyértelműen lefekteti, hogy mi fog történni.

Nem árt a fejünkbe vésni egy mondatot: Amíg Én nem változom, nem változik meg körülöttem semmi!

(Ajánlott film: A békés harcos útja)

 

     II. TUDATÁLLAPOT

 

Itt főhősünk jó esetben eljut odáig, hogy érzései és tehetetlensége, továbbá a sok hasznavehetetlen „jó tanács” eljuttatja oda, hogy elege van mindebből. És végre a kínzó szenvedés eljuttatja egy szakemberhez. Szakember alatt értendő minden olyan módszertan, aminek célja, hogy feltárja a programjának eredetét (amit helytelenül vágynak hív), majd a feltárás után természetesen más programmal, (felelős felnőtt viselkedési mintával) helyettesítse, azaz egy jellem változáson megy keresztül. Ehhez az első lépés az, hogy mind értelmileg is megértse, hogy ennek ez a módja, mind érzelmileg is akarjon változtatni a szenvedés okozta mardosó tehetetlenségen.

Tapasztalatból írom, hogy sokan ezzel a ponttal sem tudnak megbirkózni, aminek legtöbbször az értelmi felfogó képesség a problémája, illetve hogy esetünkben is a mikró környezetnek nagy az ego ráhatása. Mit értek ez alatt? A mikró környezet rendszerint a barátokat jelenti, illetve a családi környezetet. A családi környezetben itt elsősorban a feleség magatartása a domináns, aki amennyiben olyan tulajdonságokkal bír (pl: naivság, alul értékeli önmagát, függő helyzetben van a férjtől, nem tud elengedni, nem bírja a kudarcokat feldolgozni..stb), amit főhősünk felismer, akkor a feleség személye nem készteti őt a változásra, hiszen eddig sem derült ki semmi a számára. Másrészt a baráti környezet, ami férfiak esetében sokkal inkább meghatározó tud lenni, mint a nőknél. Ha baráti környezetben elfogadott viselkedés a megcsalás, tehát ez a barátság egyik záloga, hogy köz megegyezve ugyanazt működtetik akkor bizony ez is olyan tényező, ami nem készteti a változásra, hiszen elfogadott a magatartása. Sok esetben megidealizált is, tehát a társaságban van egy ideológia (pl: a szex nem megcsalás), amivel felmentik önmagukat.

Amennyiben mégis belátás történik, hogy változni kell, és lelkiismerete könnyítésére önmaga változását választja, mint helyes megoldást (amivel nem kerülhető el az esetleges lebukás felelősségének felvállalása), akkor elindulhat az érdemi munka.

Az érdemi munka természetesen előzmény-következmény szintjén tárja fel, hogy miből adódhat ez a program, mi a mozgatója. Ehhez mindenképpen tehát szakember segítsége szükséges, olyan szakemberé, amely képes logikailag az egymásra épülő impulzusokat feltárni és lefejteni. Esetünkben az Anya, mint első Nő tiszteletének a hiánya mutatkozott meg, mint probléma gyökere (DE itt millió dolog lehetséges, ez mind egyéni megoldásokra vár), tehát leértékelte a Nőt. Minden kapcsolatában ezt tette, így nyilván visszajutottunk az alap problémához. A feltárás után szükséges az érzelmi kioldás és a helyes program visszaállítása.

Sokszor tapasztalom, hogy a jelen szintjén kívánnak megoldásokat keresni. Ebben az esetben kifelé projektált megoldásokat keresnek, vagy a jövőben majd máshogy akarják csinálni. Pl: a feleségem tegye ezt, akkor nem ez lesz, jönnek a kérdések: csak Én tehetek róla? Ő nem? – elkezdünk tehát kifelé projektálni, tehát elhárító mechanizmusokat működtetni, amiknek megint csak az a célja, hogy önmagunk gyökeréhez ne jussunk el. Erre mindig azt tudom mondani, hogy de igen, ő is tehet róla, de az az ő dolga és az ő egyéni önismeretére van bízva, hogy akar-e önmagán változtatni. Továbbá rettentő fontos leszögezni, hogy minden jelenben élt programunk, történéseink keletkeztek valahol, hiszen az életünk egy folytonosság. Nem végekből és kezdetekből áll, hanem előzményekből és következményekből. Amit gyermekkorban elültetnek bennünk, az hajt ki felnőtt korunkra. És, ami kihajt, azt éljük. Így minden eseményt, ami megtörténik velünk, azt mi működtetünk, olyan programok által, ami bennünk el van ültetve.

Példánknál maradva tehát. Jelen esetben a férjen és az ő programján dolgozunk, ahol kiderült, hogy leértékeli az édesanyját, így tehát minden nőt is leértékel. Tehát a gyermekkori énje sérült az anyától, és kialakult maga a megcsalás ténye, ahol a nő sohasem tud egyenjogú lenni.

A feldolgozás után az érdemi munkában a benső gyermekkel dolgozunk tehát, ahol érzéseket tárunk fel és oldunk ki. Majd az érzések kidolgozása utána tudja főhősünk a nőt helyesen maga mellett, egyenjogúan tisztelni. Megjelenik a tisztelet a nő felé.

De mi van, ha ez nem elég? Mi történik akkor, ha sokat jelentett a kidolgozás, de még nem megnyugtató teljesen. Van még belső feszültség, esetleg még a nőkkel nincs teljesen rendben.

(Ajánlott film: Pillangóhatás első rész)

 

     III. TUDATÁLLAPOT

 

 Ez a tudatállapot az ok-okozat mélységében keresi a válaszokat. Nagyon fontos, hogy ezen a tudatalatti szinten (mert ez a mély tudat alatti szintje) meg kell barátkoznunk néhány olyan elmélettel, mint reinkarnáció. Ez a szint ugyanis az előző életek ránk hatásait tárja fel, és az onnan érkező mély gyökereket oldja ki. Fontos elmondani, hogy vannak olyan lelkek (pl: hibridek), akiknek a mély tudatalattiban rejlő okok erősebben hatnak, mint a jelen életben történő szülői és egyéb ráhatás. Ebben az esetben ezek az emberek néhány dolgot megélhetnek, tüneteik a következők lehetnek:

- elvágyódás érzése, sokszor figyelik a csillagokat, az égboltot, és érzik, hogy valamit keresnek

- test idegen érzés. Nem szeretik, nem tudják elfogadni a testüket, valahogy képtelenek ezzel megbarátkozni

- állandó keresés állapota. Keres valamit, de nem tudja megfogalmazni mit és ezért egy kirekesztett, magányos állapotba kerül (sok esetben semmilyen társ kapcsolatot nem tud kialakítani)

- úgy érzik senkivel nem találják közös nyelvet, nem tudnak a bensőjükből feljövő érzéseikkel helyesen kommunikálni itt a Földön. Cizellált, érzékeny lelki világuk.

Esetünkben tehát, olyan módszerhez kellett folyamodnunk, ahol az anyával szemben tanúsított ellenállást tovább tudjuk oldani, hiszen nem történt meg a 100%-os megnyugvás. Ehhez a feltáráshoz CSAK és KIZÁRÓLAG szakemberi segítséget vegyünk igénybe. Mi a hipnózis segítségével dolgoztunk, ahol kiderült, hogy korábbi életben is történt az anya által, olyan bántalmazás fizikailag, ami a nő irányába egy fájdalmat és megvetést generált. Az ok-okozati oldás tehát ily módon tudja segíteni a helyes programok visszaállítását.

Fontos tudni, hogy a mély tudat alatti sok esetben nagyon mélyről enged fel érzéseket, amiket lélek szinten őriztünk magunkban. Ezek a feltárások katartikus élmények tudnak lenni, és jelentősen megváltoztatják az egyén jellemét és felelősség tudatát. A legtöbb kérdés ezek után úgy hangzik: Hogyan tovább?

(Ajánlott film: A forrás, vagy A kút címen is él, illetve Felhőatlasz )

 

     IV. TUDATÁLLAPOT

 

Ez a tudat állapot az ún. TUDAT FELETTES állapot. Ebben az állapotban szintén néhány elméletünket át kell dolgozzuk, tehát nyitottá kell válnunk olyan érzékelések és tudások befogadására, ami túlmutat az anyagi-materiális felfogáson. Ilyen szint pl, hogy elfogadjuk, hogy mindannyiunknak létezik egy Tanítója, aki egész reinkarnációján keresztül kíséri, és akivel ő maga is tud kapcsolatot létesíteni. Persze itt már néhány technikát is el kell tudni sajátítani, ami segít abban, hogy mélyebben értelmezzük önmagunkat és Sorsunkat. Nem árt feltenni a helyes kérdéseket:

- Mi ennek a reinkarnációmnak a célja, miért vagyok itt?

- Milyen lehetőségeket írtam meg magamnak, és hogyan tudom megvalósítani?

- Milyen tanulási fázisaim vannak, és ki kicsoda az életemben?

Sorolhatnám a kérdéseket. De a példánk ezt jól meg tudja mutatni.

Eljutottunk odáig főhősünkkel, hogy sok mindent megértett, és képes volt mélyebb felelősséget vállalni a viselkedéséért. Természetesen sok minden megváltozott benne és ennek hatására a környezetében is. Nem érdekelték már a régi haverok anekdotái, nyugodtabb és megfontoltabban állt a világhoz. Jobban érezte a szeretteit és végre tudott bocsánatot kérni. Célja már nem a lemondás volt, hogy feladja a házasságát vagy hogy a könnyebb úton menjen, hanem a mélységek keresése, a valódi érzéseké. Meg tudta különböztetni a valódi vágyat az ilyen jellegű programoktól, és ráeszmélt arra, hogy mik a valódi értékek az életében. A következő kérdése az volt, hogy hogyan tovább? Hogyan tudja helyrehozni azt, amit helytelen programjai révén megtett, beleültetett önmaga és más lelkek világába, mint egy sebet, amiért felelős. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a tudat felettes állapotra volt szükségünk, aminek eléréséhez megtanult meditálni, és ismételten a hipnózis módszertanával dolgozva kinyílt a párbeszéd Tanítójával.

Ezzel kapcsolatosan egy fontos dolgot szeretnék idézni: a Sors mindig úgy épül fel, hogy, mit elrontottunk, arra mindig ad lehetőséget, hogy helyrehozzuk. De ezt nem biztos, hogy abban a formában, azokkal az emberekkel teszi, akiket mi szeretnénk. Ezért biztosak lehetünk abba, hogy van megoldás, de legyünk nyitottak, hogy meglássuk, hol és milyen körülmények között tehetjük jóvá.

Példánkban a megoldás a válás volt, hiszen a feleség nem akart egy ilyen kapcsolatban benne maradni. Ám a következő kapcsolatban már jóvá tudta tenni azokat, amiket elrontott, és persze a gyermekein keresztül is újat teremtett. A Sors így hozta helyre.

(Ajánlott film: Ízek, imák, szerelmek, Az utolsó szamuráj)

(Ajánlott könyv: Dr. Michael newton: Lelkünk útja 1-3., Cannon: Élet és halál között )

 

Aki a Sorsára kíváncsi, ahhoz alázat kell, megértés és meghajlás önmaga Lelke vezetése előtt.

 

Namasté

Kata

 

Egyéni konzultáció: lelekesszencia@gmail.com
Ide várom minden kedves útkereső, érdeklődő levelét, kérését.

CSALÁDÁLLÍTÁSI IDŐPONT:
OKTÓBER 18. Szombat - 9.00 - Budapest

55051-307913-3_1000x1000.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://lelekesszenciak.blog.hu/api/trackback/id/tr236790001

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.